SERVICEVILKÅR

Introduktion
Velkommen til www.aalborgpersonligtraening.dk. Denne hjemmeside drives af Thomas Bentsen.

Aalborg Personlig Træning benævnes herfra ’APT’.

Når du besøger denne hjemmeside og benytter informationer, ressourcer, services, produkter, råd, vejledning og redskaber leveret af APT, indvilliger du samtidig i at acceptere og overholde de følgende vilkår og betingelser beskrevet i denne police (herfra henvist til som ’Brugeraftale’), sammen med vilkår og betingelser beskrevet in min Privatlivspolice (referer venligst til Privatlivspolicen her på siden for mere information).

APT forbeholder sig retten til at ændre denne Brugeraftale fra tid til anden uden varsling. Du anerkender og indvilliger i, at det er dit ansvar at gennemlæse denne Brugeraftale periodisk og gøre dig familiær med eventuelle modifikationer. Din fortsatte brug af denne hjemmeside efter sådanne modifikationer vil udgøre din anerkendelse og accept af de modificerede vilkår og betingelser.

Ansvarsfuld brug og opførsel
Ved at besøge denne hjemmeside og benytte informationer, ressourcer, services, produkter, råd, vejledning og redskaber DVP leverer, enten direkte eller indirekte (herfra refereret til som ’Ressourcer’, indvilliger du i at bruge disse ressourcer udelukkende til de formål, de er tiltænkt, som tilladt af (a) vilkårene for denne Brugeraftale, og (b) relevante love, reglementer og generelt accepteret online praksis eller retningslinjer.

Hvori du forstår, at:

1. For at benytte mine Ressourcer, vil det i nogle tilfælde kræves, at du afgiver bestemte informationer om dig selv (fx identifikation, kontaktoplysning, mv.) som en del af registreringsprocessen eller som del af dine muligheder for at benytte Ressourcerne. Du indvilliger i, at alle informationer, du afgiver, altid vil være præcise, korrekte og opdaterede.

2. Du er ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden i forhold til hvilken som helst log-in information forbundet med, hvilken som helst konto du bruger til at tilgå mine Ressourcer. Ligeledes er du ansvarlig for alle ændringer, du foretager i forbindelse med din konto / dine konti.

3. Adgang (eller forsøg på adgang) til hvilke som helst af APTs Ressourcer med midler andre end via de midler APT forsyner dig med, er strengt forbudt. Du indvilliger specifikt i ikke at skaffe dig adgang (eller forsøge at skaffe dig adgang) til nogen eller nogle af DVPs Ressourcer med automatiserede, uetiske eller ikke-konventionelle midler.

4. Beskæftigelse med hvilken som helst aktivitet der afbryder, forstyrrer eller intervenerer med APTs Ressourcer, inklusive de servere og/eller netværk hvor APTs Ressourcer er lokaliseret eller forbundet, er strengt forbudt.

5. Forsøg på at kopiere, duplikere, reproducere, sælge, bytte, handle eller videresælge vores Ressourcer er strengt forbudt.

6. Du alene er ansvarlig for hvilke som helst konsekvenser, tab eller skader, som APT direkte eller indirekte måtte pådrage sig som følge af hvilke som helst uautoriserede aktiviteter foretaget af dig, som forklaret ovenfor, hvorved du kan pådrage dig kriminelt eller civilretligt ansvar.

7. DVP kan have forskellige åbne kommunikationsredskaber på hjemmesiden, som fx blog kommentarer, blogindlæg, offentlig chat, fora, digitale opslagstavler, services via andre sociale medier og produktanmeldelser, etc. For forstår, at APT ikke generelt screener eller overvåger indhold offentliggjort af andre brugere af disse forskellige kommunikationsredskaber, hvilket betyder, at hvis du vælger at bruge disse værktøjer til at lægge hvilken som helst type indhold på APTs hjemmeside, da er det dit personlige ansvar at bruge disse værktøjer på en ansvarlig og forsvarlig måde. Ved at offentliggøre information eller på anden måde bruge førnævnte åbne kommunikationsredskaber, accepterer du, at du ikke vil uploade, offentliggøre, dele eller på anden vis distribuere nogen form for indhold, der:

i. er ulovligt, truende, krænkende, injurierende, misbrugende, chikanerede, nedsættende, skræmmende, intimiderende, falsk, bedragerisk, vildledende, invaderende, racistisk eller indeholder nogen form for upassende og/eller radikaliseret sprogbrug;

ii. krænker nogen former for uofficielle kendetegn, officielle trademarks, patenter, hemmelige branchemetoder, copyrights eller andre ejerskabsmæssige rettigheder tilknyttet APT eller andre virksomheder;

iii. indeholder hvilken som helst type af uautoriseret eller uopfordret reklame;

iiii. efterligner eller under falske forudsætninger udgiver dig for at være hvilken som helst person, enhed, selskab eller virksomhed, inkluderende hvem som helst APT ansatte eller repræsentanter.

APT har retten til, efter skønsmæssig vurdering, at fjerne hvilket som helst indhold, som vurderes til ikke at efterkomme med denne Brugeraftale sammen med hvilket som helst indhold, som APT føler på anden måde er fornærmende, skadeligt, stødende, anstødeligt, upræcist eller overtræder hvilken som helst tredjeparts copyrights eller trademarks og/eller kendetegn. APT er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller undladelser i forbindelse med fjernelse af sådant indhold. Hvis du offentliggør eller på anden måde uploader indhold, som APT vælger at fjerne, giver du hermed dit samtykke til denne fjernelse sammen med dit samtykke til at frafalde alle anmeldelser mod APT.

 

8. APT påtager sig intet ansvar for indhold offentliggjort af dig eller hvilken som helst anden tredjepartsbrugere af APTs hjemmeside. Imidlertid, alt indhold offentliggjort af dig ved brug af hvilket som helst åbent kommunikationsværktøj på APTs hjemmeside, overgår til ejendom tilhørende APT, forudsat at dette indhold ikke overtræder andre tredjeparters copyrights eller trademarks, og giver således APT og APT evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, afgiftsfri licens til at reproducere, modificere, adaptere, oversætte, udgive og offentligt udstille or/eller distribuere dette indhold efter APTs og APTs skønsmæssige vurdering. Dette gælder kun indhold offentliggjort via åbne kommunikationsredskaber som beskrevet og henviser ikke til information, som udleveres som en del af registreringsprocessen, som er nødvendig i forhold at gøre brug af APTs Ressourcer eller selve det personlig forløb/produkt, du har købt. Al information leveret som del af registreringsprocessen eller dit personlige forløb er dækket af APTs Privatlivspolice.

i. Du indvilliger i at holde APT og dets datterselskaber, søsterselskaber og afdelinger samt disses direktører, bestyrere, ansatte, donorer, agenter og licensgivere skadesløse ift. alle tab, udgifter, skader, beskadigelser og omkostninger inklusive advokatgebyrer som resultat af nogen form for overtrædelse af denne Brugeraftale eller svigt ift. at opfylde hvilke som helst forpligtelser relateret til din konto pådraget af dig eller hvilken som helst anden person, som benytter din konto.

 

Produkt: Online vægttabsforløb
APT tilbyder personlige forløb primært med henblik på vægttab, herunder manuel behandling af fysiske skader og skavanker.

Et forløb = 4 uger
Ved de 4 ugers ophør, kan du vælge at forlænge med endnu 4 uger på den måde fortsætte dit forløb, så længe du ønsker det. Der er ingen tilbagebetaling ved købt forløb. Til gengæld binder du dig kun for 4 uger ad gangen, hvilket betyder, at du til stadighed kan vurdere og træffe beslutning om eventuel forlængelse af dit forløb hver fjerde uge.

 

Det samlede forløb = 24-52 uger
APTs trænings- og kostvejledning bygger på indlæring af nye vaner, hvilket tager tid.

Du binder dig aldrig for mere end 4 uger ad gangen, men APTs erfaringer viser, at du skal være opmærksom på at afsætte tid og økonomi til minimum 24 uger og op til 52 uger for at opnå varige, permanente resultater.

 

Betaling
Alle priser på forløb og andre produkter udbudt af APT er i DKK. APT og APT er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer, som din bank eller kreditkortfirma måtte pålægge betalinger. Betaling af et forløb, en service eller et produkt, skal figurere på kontoen hos APT, førend servicen eller produktet træder i kraft.

 

Aflysning
Aflyser du en tilkøbt aftale i form af vejledning via Skype, telefon eller ved personligt fremmøde, skal aflysningen ske inden 24 timer fra aftalens starttidspunkt. Opfylder du ikke dette krav, tager APT 50% af aftalens pris til dækning af administrative omkostninger og tabt arbejdsfortjeneste.

Undlader du at gøre brug af vejledning via Skype, telefon eller ved personligt fremmøde som er indeholdt i dit forløb, frafalder disse services og kan ikke overdrages til et efterfølgende forløb. Det er dit eget ansvar at booke tid til de aftaler, du er berettiget til for hver måned i forløbet.

Bliver din coach nødt til at aflyse en aftale pga. sygdom eller anden uforudset hændelse, kompenseres den aflyste aftale naturligvis med en tilsvarende aftale. Kan en ny dato ikke aftales inden forløbets udløb, kompenseres du økonomisk, svarende til aftalens fulde pris.

Aflysning sker pr. e-mail til thomas@aalborgpersonligtraening.dk.

Support
Support sker via e-mail på thomas@aalborgpersonligtraening.dk.

FORTROLIGHED
Dit privatliv er meget vigtig for mig, hvorfor jeg har udformet en separat Privatlivspolice med det formål at forklare, hvordan jeg indsamler, administrerer, processerer, sikrer og opbevarer dine private informationer. Min Privatlivspolice er inkluderet inden for rækkevidden af denne Brugeraftale. For at læse APTs privatlivspolice i sin fulde udstrækning, klik venligst på linket ’Privatlivspolice’ nederst på denne side.

Thomas Bentsen, Aalborg Personlig Træning (APT)

Sidst opdateret 18. september 2017